Home Tin Tức Sáng 08/10: Hạ Viện NHật Bản ra chính sách mới, hàng ngàn LĐ Việt nguy cơ mất việc làm.