Korea Times: Một LĐ người Việt bị phạt 8 triệu Won và trục xuất về nước vi lý do…

36

Korea Times: Một LĐ người Việt bị phạt 8 triệu Won và trục xuất về nước vi lý do…

NHẬN ĐƯỢC 택배 RỒI XÉ VỎ HỘP VỨT BỎ XONG GỌI ĐIỆN NÓI DỐI LÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC MỘT NGƯỜI SỐNG Ở 경기 김포 BỊ KIỆN PHẢI BỒI THƯỜNG HƠN 8 triệu won.

Vào tháng 8 vừa qua, chú giao hàng (택배) giao hàng đến một chung cư ở 경기 김포. Nhưng vài hôm sau thì anh B, một lao động ngươi Việt (người mua hàng) gọi đến công ty 택배 phàn nàn rằng không nhận được 택배 “Chưa nhận được bưu phẩm”.

Nhận được lời khiển trách của công ty, chú 택배 đã quay lại chung cư ở 김포 để xác nhận lại việc giao hàng, qua kiểm tra camera thì phát hiện được anh B đã xé vỏ hộp 택배 và vứt bỏ ở nơi phân loại rác thải.

Đúng là anh B đã mở hộp 택배 rồi ném chiếc vỏ hộp đi và nói dối với công ty 택배.

Sau đó anh B bị kiện và phải bồi thường thiệt hại cho chú 택배 tổng là 8,530,000won. Trong đó gồm 10 ngày nghỉ để tìm ra bằng chứng không đi giao hàng được: 3,200,000won, tổn thất thu nhập: 300 ngàn won, phí điều trị: 30 ngàn won, tiền bồi thường: 5 triệu won va bị trục xuất về nước.
Đó là kết quả mà toà đã tuyên án anh B phải bồi thường cho chú 택배…

 

 

 


loading...